De 5 natuurprincipes in mijn praktijk


  De behandelingen door een BATC therapeut vinden hun basis in de vijf natuurgerichte principes. Deze principes komen voort uit een aantal natuurlijke wetmatigheden. Om gezond te zijn en te blijven dienen elk van deze principes in evenwicht te zijn, ook in hun onderlinge samenhang. De vijf principes zijn niet slechts los van elkaar te zien, maar zijn ook onderling afhankelijk van elkaar. Zij zijn als een vlechtwerk en beïnvloeden elkaar.
  Een voorbeeld is dat wanneer iemand niet voldoende goede voeding tot zich neemt de energiehuishouding niet optimaal zal zijn. Wanneer iemand veel piekert zal dit het lichaam ook energie kosten.
  Er dient dus naar alle vijf de principes en hun onderlinge samenhang te worden gekeken. Hieronder kun je, in de juiste volgorde weergegeven, een beknopte uitleg vinden over de vijf natuurgerichte principes volgens BATC.

 • 1. Energie


 • Omschrijving:
  Alles in en om ons heen bestaat uit energie.
  Wereldwijd wordt energie gezien als de basis van het leven. Energie vormt de basis bij de behandelingen van de BATC therapeut. Er kan pas gewerkt worden aan de principes prikkeloverdracht, drainage, voeding en geestelijk welzijn wanneer je energiehuishouding op orde is.
  Zonder energie functioneert het lichaam niet optimaal en kan er geen genezing plaatsvinden. Het is een eerste prioriteit om te zorgen dat je over voldoende energie beschikt, dat er een evenwichtige stroming van de energie plaats vindt en dat eventuele blokkades worden opgeheven.

  Praktijkgericht:
  In mijn behandelingen zal ik d.m.v het uitvragen van klachten/ probleemgebieden inventariseren waar de energie naartoe gaat/ wegstroomt, zodat ik daar in mijn healing en/of massage aandacht aan kan besteden. Hierbij kun je denken aan het inzetten van bv holistic pulsing en/of een polarisatiemassage. Deze kan als aparte behandeling gegeven worden, maar ook geïntegreerd worden in een algehele lichaamsmassage. In de healing laat ik mij leiden door mijn intuïtie en mijn handen zorgen voor een energiedoorstroming in 1 of meerdere chakra’s. ( daar waar het nodig is) Ook kan ik middels meditaties, visualisaties en/of diverse oefeningen trachten de energiedoorstroming te verbeteren.

 • 2. Prikkeloverdracht


 • Omschrijving:
  De prikkeloverdracht komt tot stand via je zenuwstelsel. Via de hersenen worden prikkels via het zenuwstelsel naar de rest van je lichaam gestuurd. Maar ook andersom worden prikkels vanuit je lichaam naar je hersenen gestuurd. Het zenuwstelsel is het communicatienetwerk ofwel ‘de telefoonlijn’ van je lichaam.
  Pijnprikkels bijvoorbeeld hebben een functie om bij bepaalde situaties juist en snel te kunnen reageren. De prikkeloverdracht zorgt er ook voor dat bepaalde signalen, bijvoorbeeld over wat je nodig hebt voor herstel, aan het lichaam worden doorgegeven. Een goede prikkeloverdracht is onmisbaar om goed te kunnen functioneren en herstellen.

  Praktijkgericht:
  Als mensen bij mij komen voor een massage is er vaak sprake van diverse lichamelijke klachten. Deze vraag ik zoveel mogelijk uit en kan daar in de behandeling middels diverse massagetechnieken meestal wel verbetering in brengen. Dit hangt overigens wel af van de oorzaak van de klachten. Ik kan ook gebruik maken van voetreflextherapie, omdat je voeten je hele lichaam weerspiegelen.

 • 3. Drainage


 • Omschrijving:
  In het dagelijks leven heeft ons lichaam regelmatig te maken met overbelasting door afvalstoffen.
  Enkele oorzaken van buitenaf kunnen zijn: het inademen van vervuilde lucht (zware metalen) of bepaalde stoffen zoals restanten van pesticiden, dioxines of bepaalde toevoegingen in onze voeding. Daarnaast kan ons lichaam zelf een overbelasting van afvalstoffen creëren doordat bijvoorbeeld ons lymfesysteem of bloedcirculatie niet optimaal functioneren.
  Ons lichaam is onder gunstige omstandigheden in staat om de meeste afvalstoffen zonder problemen uit te scheiden via onze uitscheidingsorganen. Soms echter is het wenselijk om het lichaam daarin te ondersteunen en te stimuleren. Wanneer er te veel afvalstoffen in het lichaam aanwezig zijn, bijvoorbeeld in onze darmen, dan kunnen voedingsstoffen ook niet goed meer worden opgenomen.

  Praktijkgericht:
  Dit principe ondersteun ik door het toepassen van oa. voetreflextherapie. Dit kan als een zelfstandige behandeling gedaan worden, maar ik kan ook delen ervan integreren in mijn massages, waardoor ik de energiebalans tracht te herstellen.

 • 4. Voeding


 • Omschrijving:
  Voeding onderhoudt je cellen en voorziet deze van brandstof. Je dagelijkse voeding is één van de belangrijkste componenten voor een fit en gezond lichaam en een scherpe geest.
  Bepaalde voedingsmiddelen worden niet door iedereen even goed verdragen. Dit kan een tijdelijke kwestie zijn. Door gerichte voedingsadviezen kan dit in gunstige zin veranderen. Het is belangrijk dat je de juiste voedingsmiddelen, passend bij je constitutie en omstandigheden, tot je neemt en dat in de juiste hoeveelheden.

  Praktijkgericht:
  Door mijn achtergrond als verpleegkundige ben ik in staat om ook verbanden te leggen die voeding heeft op het geestelijk - en lichamelijk welbevinden en omgekeerd. Hier kan ik in de behandeling naar vragen en daarop middels adviezen/ tips aandacht voor hebben.

 • 5. Geestelijk welzijn


 • Omschrijving:
  Naast de voorgaande principes beïnvloeden emotionele, mentale en spirituele aspecten jouw gezondheid en welzijn. Bewustzijn over je belemmerende denk- en gedragspatronen is buitengewoon belangrijk. Dit voor het geestelijke maar ook fysieke welzijn.
  Door zorgen of andere geestelijke spanningen kunnen veel klachten, zoals maagklachten, hoofdpijn of verkrampte spieren ontstaan. Je leert de belemmerende denk- en gedragsproblemen op een gezonde manier te veranderen, te doorbreken of los te laten. Dit voor een zo goed mogelijk herstel, maar ook om in de toekomt in balans te blijven.

  Praktijkgericht:
  Al bijna 30 jaar ben ik werkzaam als psychiatrisch verpleegkundige. Hier kan ik in mijn behandelingen gebruik van maken om samen met de client te kijken wat hem/ haar op dat moment kan helpen om blokkades te doorbreken in zijn/haar energiehuishouding. Dit doe ik door oa. gebruik te van maken diverse soorten gespreksvoering. Ik heb in 2023 de opleiding ACT gevolgd waar ik gebruik van kan maken. MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy) is een andere methode die ik kan inzetten om bepaalde overtuigingen/ gedachten om te buigen en energieblokkades op te heffen. Ook positieve gezondheid is, middels het spinnenweb, een mogelijkheid om te kijken hoe de balans beter hersteld kan worden.